Dr. Sukhendu Bikash Mishra

MBBS, MD
Visiting Consultant - Internal Medicine
6 Years of Practice

Introduction

Dr. Sukhendu Bikash Mishra is a Visiting Consultant - Internal Medicine in Narayana Multispeciality Hospital, Howrah, Kolkata.
Dr. Sukhendu Bikash Mishra is a Visiting Consultant - Internal Medicine in Narayana Multispeciality Hospital, Howrah, Kolkata.

Education

  • MBBS
  • MD
  • Experience

  • Internal Medicine,Visiting Consultant, Narayana Multispecialty Hospital, Barasat
  • Internal Medicine,Visiting Consultant, Narayana Superspeciality Hospital, Howrah
  • Internal Medicine,Visiting Consultant, Narayana Multispeciality Hospital, Howrah
  • Book Appointment