கே.எஸ் நடராஜ் நடராஜர்

கே.எஸ் நடராஜ் நடராஜர்

MBBS, செல்வி, எம் - ஆர்த்தோ
ஆலோசகர் - எலும்புநோயியல்

எலும்பு கோணல்களை

எலும்பு கோணல்களை

2 Year of Experience

About கே.எஸ் நடராஜ் நடராஜர்

டாக்டர். கே.எஸ் நடராஜ் ஒரு ஆலோசகர் - எலும்புநோயியல்.

கல்வி

மருத்துவ பள்ளி மற்றும் பெல்லோஷிப்ஸ்

நிறுவனம் ஆண்டு
MBBS ---- ----
செல்வி ---- ----
எம் - ஆர்த்தோ ---- ----
FIAMS ---- ----

அனுபவம்

பதவி மற்றும் துறை மருத்துவமனையில் ஆண்டு
எலும்பு,ஆலோசகர் சாகர் மருத்துவமனைகள், பனஷங்கரி தற்போதைய
எலும்பு,ஆலோசகர் சாகர் மருத்துவமனைகள், ஜெயனகர் தற்போதைய

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.