எஸ் ராம பிரியா பிரியா ராம

MBBS, MD - மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல்
ஆலோசகர் - மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல்
டாக்டர் எஸ். ராம ப்ரியா ஒரு ஆலோசகர் - மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல்.

கல்வி

மருத்துவ பள்ளி மற்றும் பெல்லோஷிப்ஸ்

நிறுவனம் ஆண்டு
MBBS கல்பாக்கு மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை ----
MD - மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல் சென்னை மருத்துவ கல்லூரி, சென்னை ----

உறுப்பினர்கள்

நிறுவனம் ஆண்டு
உறுப்பினர் இந்தியாவின் மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ----

அனுபவம்

பதவி மற்றும் துறை மருத்துவமனையில் ஆண்டு
மகப்பேறியல் மற்றும் பெண்ணோயியல்,ஆலோசகர் குங்குமண் பராமரிப்பு மருத்துவமனை - ஜெயனகர் தற்போதைய

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in India ?
Request Callback