சிறுநீரக நுண்ணுயிரி in Perambur

Matches Found: 2

Filter your search
Clear Filters
Sort By:
Gender
Male (2)
Fees
-
Video Consult
false (2)
Hospital
Specialities
City

MBBS, MD - Paediatrics, FRCPCH

Consultant - Paediatric Endocrinology

Paediatric Endocrinologist

13 Years of Practice

MBBS, MD - Medicine, DNB - Endocrinology

Consultant - Pediatric Endocrinology

Endocrinologist, Paediatric Endocrinologist

2 Awards

7 Years of Practice

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in Perambur, Chennai ?
Request Callback