சிறுநீரக நோய் in Sector 65

Matches Found: 8

Filter your search
Clear Filters
Sort By:
Gender
Male (7)
Female (1)
Fees
-
Video Consult
false (8)
Hospital
Specialities
City

MBBS, MD - Medicine, DM - Nephrology

Head - Nephrology & Kidney Transplant

Renal Transplant Specialist, Nephrologist

1 Award

17 Years of Practice

MBBS, MD - Internal Medicine, Fellowship - Nephrology

Director - Nephrology

Nephrologist

2 Awards

24 Years of Practice

MBBS, MD - Internal Medicine, DM - Nephrology

Senior Consultant - Nephrology

Nephrologist

8 Years of Practice

MBBS, MD - Internal Medicine, DM - Nephrology

Senior Consultant - Nephrology

Nephrologist

12 Years of Practice

MBBS, MD - Internal Medicine, DM - Nephrology

Consultant - Nephrology

Nephrologist

4 Years of Practice

MBBS, MD - Medicine, DM - Nephrology

Associate Consultant - Nephrology

Nephrologist

9 Years of Practice

MBBS, MD - Medicine, DM - Nephrology

Associate Consultant - Nephrology

Nephrologist

1 Years of Practice

MBBS, MD - General Medicine, DM - Nephrology

Associate Consultant - Nephrology

Nephrologist

3 Years of Practice

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in Sector 65, Gurgaon ?
Request Callback