குழந்தை இருதய அறுவை சிகிச்சை in South City 1 Block C

Matches Found: 3

Filter your search
Clear Filters
Sort By:
Gender
Male (3)
Fees
-
Video Consult
false (2)
Hospital
Specialities
City

MBBS, MS - General Surgery, MCh

Vice Chairman - Cardiac Surgery

Paediatric Cardiologist, Pediatric Cardiac Surgeon, Cardiac Surgeon

3 Awards

34 Years of Practice

MBBS, MS - General Surgery, MCh - Cardio Thoracic Surgery

Senior Consultant - Paediatric Cardiology & Cardiac Surgery

Paediatric Cardiologist, Pediatric Cardiac Surgeon

1 Award

10 Years of Practice

MBBS, MCh - CTVS

Associate Consultant - Paediatric Cardiology & Cardiac Surgery

Paediatric Cardiologist, Pediatric Cardiac Surgeon

5 Years of Practice

Credihealth - The Healthcare Answer
விரைவு இணைப்பு
பயன்பாடு பதிவிறக்கவும்
தொடுவது
Credihealth பிரைவேட். லிமிடெட் - 463, உத்யோக் விஹார் கட்டம் வி, குர்கான், ஹரியானா - 122016
பதிப்புரிமை 2013-16 © Credi உடல்நலம் தனியார் லிமிடெட். அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
Do you need a priority Appointment with
in South City 1 Block C, Gurgaon ?
Request Callback