main content image

Dr. Chandrashekhar Natarajan

MBBS, MD

Consultant - Psychiatry

21 Years Of Experience Psychiatrist

Dr. Chandrashekhar Natarajan is a Psychiatrist and currently working at We Are Working On It, Gurgaon
Read More
Unfortunately, We are not able to book appointment for Dr. Chandrashekhar Natarajan at this moment.

Other Information

Medical School & Fellowships

MBBS -

MD -

Sagar Hospitals, Jayanagar, Bangalore

Psychiatry

Consultant

Frequently Asked Questions

Q: What is the address of Sagar Hospitals, Jayanagar? up arrow

A: No. 44/54, 30th Cross, Tilaknagar, Jayanagar Extension, Bangalore

Q: Where does the doctor work? up arrow

A: The doctor works at Sagar Hospitals, Jayanagar.

Q: How much experience Dr. Chandrashekhar Natarajan has in Psychiatry? up arrow

A: Dr. Chandrashekhar Natarajan has 19 years of experience in Psychiatry.

Q: What does Dr. Chandrashekhar Natarajan specialize in? up arrow

A: Dr. Chandrashekhar Natarajan specializes in Psychiatry.

Psychiatrist in We Are Working On It

Arrow
Dr. Arman Pandey
Dr. Meghna Varma
Dr. Vasantha Jayaram
Dr. Shradha Shejekar
Dr. Venkatesh Ramachandran
Dr. Rupesh Gyaneshwar Enagandula
Dr. Madan Mohan Bhojak
Dr. TR Jajor
Dr. Seemanthini TS
Dr. Ringhoo Theresa Jose
Dr. Rashmin Cholera
Dr. Anurag Mishra
Dr. Geetha Suryanaryan
Dr. Anjana Rao
Dr. Siddhika Ayyer
Dr. Preeti Patil
Dr. Nitin Malik
Dr. T Siva Ilango
Dr. Pramila Devi
Dr. Pradyut Sarkar
Dr. T Ranganathan
Dr. Kushal Jain
Dr. Hansal Bhachech
Dr. Bhavuk Garg
Dr. Bhawna Arora
Dr. Ravi Prakash
Dr. Vignesh Sakthivel
Dr. Vandita Agarwal
Dr. Supriya Hedge
Dr. Sri Selvi Raju
Dr. Madhuri M Debsikdar
Dr. Niharika Singh
Dr. CP Reddy
Dr. Shashikant Singh Rajput
Dr. S Sudersanan
Dr. Mariella DSouza
Dr. Krishnamurthy Kavirayani
Dr. Ajay Pal Singh
Dr. Sanjay Sen
Dr. Divya Shree K R
Dr. Mehak Nagpal
Dr. Padma Janaki Kasturi
Dr. Shridhar Sharma
Dr. Sheela Bathula
Dr. Swati Mehta
Dr. Khushboo Kansal
Dr. Archana Tatoba Prabhu
Dr. Syam K R
Dr. A S Mathur

Address of We Are Working On It

463, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon, Haryana, 122016, India

map
Home
Doctor
Gurgaon
Dr. Chandrashekhar Natarajan