main content image

Dr. Kalpana Velaskar

MBBS, MD - Pathology

Senior Consultant - Pathology

13 Years Of Experience Pathologist

Dr. Kalpana Velaskar is a renowned Pathologist in Gurgaon and currently practices at We Are Working On It, Gurgaon. For the past 13 years, Dr. Kalpana Velaskar has worked as a Laboratory Doctor and gained proficient skills and knowledge in the segments. Dr. Kalpana V...
Read More
Unfortunately, We are not able to book appointment for Dr. Kalpana Velaskar at this moment.

Other Information

Medical School & Fellowships

MBBS -

MD - Pathology -

SRCC Children's Hospital, Mahalaxmi

Pathology

Senior Consultant

Frequently Asked Questions

Q: What are the practice years of Dr. Kalpana Velaskar?

A: Dr. Kalpana Velaskar practice years are 13 years.

Q: What are the Qualifications of Dr. Kalpana Velaskar?

A: Dr. Kalpana Velaskar is MBBS, MD - Pathology.

Q: What is the specialty of Dr. Kalpana Velaskar?

A: The primary speciality of Dr. Kalpana Velaskar is Pathology.

Pathologist in We Are Working On It

Arrow
Dr. Lona Mohapatra
Dr. Navin Kumar
Dr. Priyanka Bhatia
Dr. Tapan Kumar Ghosh
Dr. Manisha Agrawal
Dr. Ravi Kumar T
Dr. Vishal Arora
Dr. VVL Srividya
Dr. Jaya Vyas
Dr. Priyanka Saxena
Dr. Sanjib Gogoi
Dr. Badrinath Srinivasa Murthy
Dr. Jayashree R
Dr. Pramila Bajaj
Dr. Pruthiviraj Jaybhaye
Dr. Rajesh Sawant
Dr. Pavan Kumar Deshmukh
Dr. Shwetha Kamath
Dr. Saroj Dash
Dr. Jyothi Ranganathan
Dr. Suneetha K P
Dr. Sunita Deshmukh
Dr. Arifat Jabeen
Dr. Bhuvaneswari Kandalkar
Dr. K Chandramouleeswari
Dr. Avinash Jadavbhai Patel
Dr. Tejinder Bhasin
Dr. Snigdha Ghana
Dr. Snehalatha Dhagam
Dr. Nikhil Rabade
Dr. Rahul Manan
Dr. S Rajasekhar Reddy
Dr. Shashi Narayan
Dr. Jyoti Kamat
Dr. Lavanya Garapati
Dr. Pallavi Jain
Dr. Shoiab Zeeshan
Dr. Sanjeev Vasudev Katti

Address of We Are Working On It

463, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon, Haryana, 122016, India

map
Home
Doctor
Gurgaon
Dr. Kalpana Velaskar