कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, ओडिशा

कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, ओडिशा

प्लॉट नं 1120, कटक, 751019, भारत

Navigation दिशा देखें
कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, डुमडुमा।

MBBS, PhD

मुख्य सलाहकार - मधुमेह विज्ञान

42 वर्षों का अनुभव,

डायाबैटोलोजी

कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, कटक

MBBS, MS - Orthopaedics

सलाहकार - आर्थोपेडिक्स

30 वर्षों का अनुभव,

हड्डी रोग

कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, कटक

MBBS, MS - General Surgery, Fellowship

सलाहकार

10 वर्षों का अनुभव,

डायाबैटोलोजी

कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, कटक

घर
अस्पताल
Cuttack
कनुन्गो इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज स्पेशलिटीज, ओडिशा