किम्स हॉस्पिटल, तिरुवनंतपुरम

किम्स हॉस्पिटल, तिरुवनंतपुरम

पीबी नंबर 1, विनोद नगर रोड, तिरुवनंतपुरम, 695029, भारत

Navigation दिशा देखें
No Feedback

Be the first one to write a feedback

Contact support if you need any assistance.

WRITE FEEDBACK
ऑनलाइन नियुक्तिऑनलाइन नियुक्ति
रोगी वाहनरोगी वाहन
सीटी स्कैनसीटी स्कैन
रेडिएशन थैरेपीरेडिएशन थैरेपी
रक्त बैंकरक्त बैंक
एमआरआईएमआरआई
प्रयोगशालाप्रयोगशाला
इंटरनेशनल डेस्कइंटरनेशनल डेस्क
क्षमता: 250 बेडक्षमता: 250 बेड
टीपीएटीपीए
क्रेडिट कार्डक्रेडिट कार्ड
फार्मेसीफार्मेसी
रिसेप्शनरिसेप्शन
रेडियोलोजीरेडियोलोजी
खाता धाराखाता धारा
एटीएमएटीएम
Show All Services
Show Less Services
घर
अस्पताल
तिरुवनंतपुरम
किम्स हॉस्पिटल, तिरुवनंतपुरम - Reviews