main content image
नेफ्रोप्लस सेंटर साहिद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे

नेफ्रोप्लस सेंटर साहिद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे

प्लॉट नंबर 30-सी, इरंडवेन, करवे आरडी, डेक्कन जिमखाना, पुणे, 411004, भारत

दिशा देखें
नेफ्रोप्लस सेंटर साहिद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

परिक्षण

0 वर्षों का अनुभव,

नेफ्रोलॉजी

नेफ्रोप्लस सेंटर साहिद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे

घर
अस्पताल
पुणे
नेफ्रोप्लस सेंटर साहिद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुणे